Privacyverklaring en ‘AVG’

Op deze website:

 • Gebruiken wij Google Analytics-cookies
 • Hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
 • Is het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd
 • Hebben wij  ‘gegevens delen’ uitgezet
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’ in de kliniek.

Vanaf 25 mei 2018 verandert de wetgeving omtrent privacy. Deze wet (het zogenaamde AVG) zorgt ervoor dat instanties moeten zorgen voor de privacy van uw gegevens. Wij waarborgen uw gegevens door ons systeem goed te beschermen voor invloeden van buitenaf. Natuurlijk hebben wij gegevens van u nodig voor een goede administratie en communicatie. De volgende gegevens kunnen wij aan u vragen en/of documenteren:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Afspraken
 • Gegevens van uw dieren, deze zijn noodzakelijk voor een goed medisch dossier
 • Verkoopfacturen

Indien we u verwijzen naar een specialist sturen we de gegevens, behalve de verkoopfacturen, ook mee. Dit is nodig voor een goede verwijzing en administratie

Bij vragen, opmerkingen of aanpassingen kunt u ons altijd bereiken op 071-4012930.

Indien u verder nog vragen heeft over de nieuwe wet of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Met vriendelijke groeten, Dierenkliniek Katwijk